Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na terenie naszej szkoły. Zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, organizowanie profilaktycznych badań lekarskich, czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej, udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów. W naszym gimnazjum funkcję tą sprawuje pani Barbara Dzieżok.

Harmonogram pracy pielęgniarki szkolnej:

  1. Poniedziałek od 800 – 1300
  2. Środa od 800 – 1200
  3. Piątek od 800 – 1300