Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  4 września  2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe od 29 stycznia 2018 r. do 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia  2018 r.

Egzamin gimnazjalny 18 , 19, 20 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  22 czerwca  2018 r.

 

 

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

 I – półrocze – 4.09.2017 r. do  19.01.2018 r.

II – półrocze  – 22.01.2018 r. do 22.06.2018 r.

 

 

Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd uczniowski dni wolnych od zajęć  dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

 

 

18,19,20 – 04.2018 r. – Egzamin gimnazjalny

Rekolekcje Wielkopostne – 3 dni

30.04. 2018 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

1.06.2018 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.