Wywiadówki

Zebrania z rodzicami
w roku szkolnym 2017/2018.

(budynek ul. Rybacka 55)

 7 września 2017 r. godz.16.00

09 listopada 2017 r. godz.16.00

18 stycznia 2018 r. godz.16.00

15 marca 2018 r. godz.16.00

24 maja 2018 r. godz.16.00