Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców

(budynek ul. Rybacka 55) 

od godz.1600  do godz. 1700

  • 10 października 2017 r.
  • 11 grudnia 2017 r.
  • 10 kwietnia 2018 r.
  • 12 czerwca 2018 r.