Duplikaty dokumentów

Duplikaty są wydawane odpłatnie. Aby uzyskać duplikat legitymacji lub świadectwa, należy wnieść opłatę na konto szkoły w wysokości:

  • 9.00 zł za duplikat legitymacji szkolnej;
  • 26.00 zł za duplikat świadectwa.

 

Nr konta szkoły:  20 1020 2528 0000 0002 0435 7133

 

W tytule opłaty/przelewu należy wpisać: opłata za wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa ucznia …………… (imię i nazwisko ucznia).

 

Do pobrania:

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji.