Statut szkoły

Statut szkoły to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły, znajdują się w nim m.in.:

  • postanowienia ogólne dotyczące Szkoły Podstawowej nr 15,
  • informacje o celach i zadaniach szkoły,
  • informacje o organach szkoły,
  • opis organizacji szkoły:
  • prawa i obowiązki dotyczące uczniów i nauczycieli,
  • informacje o nagrodach i karach dotyczące uczniów,
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).

statut-szkoly-podstawowej-nr-15

statut-oddzialy-gimnazjalne