Kryteria oceniania

jezyk-polski-klasy-4-5-6-nauczyciel-ziolo-monika

kryteria-oceniania-dla-kalsy-6-jezyk-polski

kryteria-oceniania-dla-klasy-7-jezyk-polski

jezyk-polski-gimnazjum

kryteria-oceniania-dla-klasy-2-gimnazjum-jezyk-polski

jezyk-angielski-gimnazjum-klasy-2ga-2gc

jezyk-angielski-gimnazjum-klasy-3ga-3gd-2gd-2ge

jezyk-angielski-kl-7-nauczyciel-m-hajduk

jezyk-angielski-kl-4-6

jezk-niemiecki-klasa-7

jezyk-wloski

historia-klasa-5

historia-klasa-6

historia-klasa-7

historia-gimnazjum

historia-klasa-2-gimnazjum

przedmiotowy_system_oceniania_z_matematyki

matematyka-klasa-vi

matematyka-klasa-v

matematyka-klasa-vi

matematyka-klasa-7

matematyka-kl-2-gimnazjum

matematyka-kl-3-gimnazjum

fizyka-klasa-7

fizyka-klasa-2-gimnazjum

fizyka-klasa-3-gimnazjum

chemia-kl-7

chemia-klasa-2-gimnazjum

chemia-klasa-3-gimnazjum

biologia-klasa-7

biologia-klasa-2-gimnazjum

biologia-klasa-3-gimnazjum

geografia-dla-klasy-7

geografia-klasa-2-gimnazjum

geografia-klasa-3-gimnazjum

zaj-komputerowe-klasa-5

zaj-komputerowe-klasa-6

informatyka-klasa-7

technika-kl-5

technika-klasa-6

muzyka-klasa-5

plastyka-klasy-4-7

plastyka-gimnazjum

religia