PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Informujemy, że w czwartek, 12 kwietnia, klasa 7a NIE będzie pisała próbnego sprawdzianu ósmoklasisty z języka angielskiego. Przyczyną są problemy techniczne – organizator nie wygenerował kodów potrzebnych do pobrania arkuszy. Sprawdzian odbędzie się w kolejnym dogodnym terminie.