REMONT ŚWIETLICY

W dniu 24.11.2017 Firma Doosan Babcock Energy Polska S.A. objęła wolontariatem budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku znajdujący się na uli. Rybackiej 55. Pracownicy tej firmy nieodpłatnie wykonali prace malarskie w świetlicy szkolnej wykorzystując materiały i sprzęt dostarczony przez wyżej wymienioną firmę.

Cała społeczność szkolna składa wielkie podziękowania!