Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018 uchwaliła wysokość dobrowolnej składki na  rzecz  Rady  Rodziców w kwocie 100,00 zł  za cały rok szkolny.

Składkę jednorazowo prosimy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31.10.2017r.

Możliwość wpłaty w II ratach:

  1. I rata  do 31.10.2017r.
  2. II rata do 16.02.2018r.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszego zespołu (P37; SP15; klasy gimnazjalne) wpłata za:

–  drugie dziecko wynosi 50% składki

–  trzecie i kolejne – zwolnione ze składki.

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto bankowe:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 13 w Rybniku w Rybnickim Banku Spółdzielczym   

Nr rachunku: 38 8455 0000 2001 0035 7016 0001

w tytule przelewu podając: Składka RR,  imię i nazwisko dziecka , klasę  oraz  SP 15.

Za uregulowanie powyższej należności w wyznaczonym terminie serdecznie dziękujemy.

 

                                       Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                                                                                                      Małgorzata Kuligowska