Październik – Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Z tej okazji biblioteka szkolna organizuje  konkursy:

  • na najpiękniejszy plakat „Biblioteka moich marzeń” lub „Moja ulubiona książka”
    (do wyboru) dla klas V i  VI  –  termin oddawania prac: do 20 października
    w bibliotece szkolnej (Rybacka)
  • konkurs „Mistrz pięknego czytania”
    dla klas V i  VI   –  12 października w bibliotece szkolnej (Rybacka)

dla klas VII  i II gimnazjalnych  –  19 października w bibliotece szkolnej (Rybacka)

Wszystkie szczegóły i zapisy chętnych uczniów podaje i prowadzi p. Bogumiła Trybuś w bibliotece szkolnej (Rybacka)

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursach!

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018 uchwaliła wysokość dobrowolnej składki na  rzecz  Rady  Rodziców w kwocie 100,00 zł  za cały rok szkolny.

Składkę jednorazowo prosimy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31.10.2017r.

Możliwość wpłaty w II ratach:

  1. I rata  do 31.10.2017r.
  2. II rata do 16.02.2018r.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszego zespołu (P37; SP15; klasy gimnazjalne) wpłata za:

–  drugie dziecko wynosi 50% składki

–  trzecie i kolejne – zwolnione ze składki.

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto bankowe:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 13 w Rybniku w Rybnickim Banku Spółdzielczym   

Nr rachunku: 38 8455 0000 2001 0035 7016 0001

w tytule przelewu podając: Składka RR,  imię i nazwisko dziecka , klasę  oraz  SP 15.

Za uregulowanie powyższej należności w wyznaczonym terminie serdecznie dziękujemy.

 

                                       Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                                                                                                      Małgorzata Kuligowska

Zebranie Rady Rodziców

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 zaprasza na spotkanie przedstawicieli
Rady Rodziców  poszczególnych klas, które odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. o godz. 16,00
w siedzibie szkoły przy ul. Rybackiej 55 (dawne Gimnazjum nr 4 )