ZŁOTY MEDAL DLA WIKTORII

         Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica klasy 3ga – Wiktoria Szczepańska zdobyła złoty medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetek w JUDO.

Po raz pierwszy w historii Rybnika Drużyna Polonii Rybnik została Mistrzem Polski.

Trenerem zwycięskiej Drużyny jest pan Ariel Kuśka.

Serdecznie gratulujemy Wiktorii, całej Drużynie oraz trenerowi i życzymy dalszych sukcesów.

(zdjęcia z Fb  KS Polonia Rybnik)

WYRÓŻNIENIA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „JAK JA ROZUMIEM HERBERTA?”

11 czerwca 2018 r. rozstrzygnięty został wojewódzki konkurs „Jak Ja rozumiem Herberta?” Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, tłumaczeniowej oraz literackiej (w odpowiednich grupach wiekowych). Skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Wśród wyróżnionych w kategorii tłumaczeniowej znaleźli się uczniowie klasy 3gf: Gabriela Bartecka, Zofia Hanzel i Zuzanna Krząkała. Uczniowie zapoznali się z utworami Herberta: „Wilk i owieczka”, „Pudełko zwane wyobraźnią” oraz „ Stary Prometeusz” i przygotowali w języku angielskim swój przekład wybranego utworu. Przy ocenianiu prac pod uwagę były brane: oryginalność tłumaczenia z zachowaniem przekazu wiersza Herberta, samodzielność, bogactwo leksykalne oraz zastosowanie struktur gramatycznych. Opiekunem uczniów była pani Ewa Koszyk. Serdecznie gratulujemy!!!

MAMY WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO „THE BIG CHALLENGE”!

W tym roku, 531 szkół z Polski wzięło udział w konkursie. Uczestników było ponad 19 tysięcy. Dodamy, że w samym województwie śląskim IV i V – klasistów było 709, VI- klasistów (322), VII – klasistów (312) a gimnazjalistów z klas II było 365. Przedstawiamy ranking najlepszych uczniów naszej szkoły:

1. IV i V klasa
Im. (w szkole) – Nikodem Pęcherz (67m. w województwie)
IIm. – Miłosz Daciuk (118m. w woj.)
IIIm. – Wojciech Kranc (261m. w woj.)

2. VI klasa
Im. – Zofia Napieralska (42m. w woj.)
IIm. – Marcin Chrószcz (46m. w woj.)
IIIm. – Bartosz Podleśny i Paweł Kubiś (57m. w woj.)

3. VII klasa
Im. – Radomir Chmielewski (I MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE)
IIm. – Mikołaj Prasoł (31m. w woj.)
IIIm. – Karolina Krywult (258m. w woj.)

4. II klasa gimnazjalna
Im. – Patrycja Piecha (23m. w woj.)
IIm. – Kornel Breguła (28m. w woj.)
IIIm. – Magdalena Złotoś (57m. w woj.)

WSZYSTKIM WYGRANYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

RODO

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 z siedzibą w Rybniku, ul. Św. Maksymiliana 26.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Zespół, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Zespołu.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Zespół przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Rybniku, ul. Św. Maksymiliana 26, 44-207 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: rybniksp15@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

SUKCES W KONKURSIE GWAROWYM!

W środę 16 maja 2018 roku w Industrialnym Domu Kultury w Rybniku – Niewiadomiu odbył się  XX Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W Niewiadomiu po śląsku”.

Przy ocenie występujących jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwarowa, dobór gawędy, interpretacja tekstu, strój i gra aktorska oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczeń klasy 3gd, Michał Froehlich, zajął III miejsce w tym konkursie.

W ramach konkursu miały również miejsce „Warsztaty tańców śląskich” prowadzone przez Kapelę Fedaków. W tych warsztatach udział wziął Michał oraz koleżanki i koledzy z klasy 3gd, którzy Mu towarzyszyli i kibicowali.

Serdecznie gratulujemy Michałowi  i życzymy dalszych sukcesów w konkursach gwarowych.

KONKURS MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY „LEŚNE PODCHODY”

W dniu 8. 05. 2018 r. uczniowie klasy siódmej Radomir Chmielewski, Mikołaj Prasoł oraz Maciej Wójcik reprezentowali naszą szkołę w konkursie „Leśne podchody”. Konkurs rozpoczął się od dźwięku rogu myśliwskiego.  Chłopcy musieli zmierzyć się z zadaniami  zarówno z matematyki, jaki i przyrody oraz ekologii. Po trudach związanych z rozwiązywaniem zadań przyszedł czas na ognisko i pieczenie kiełbasek. Konkurs był dla uczniów świetną zabawą.

Wywiadówki i Festiwal Projektów Edukacyjnych

W czwartek 24 maja 2018 roku o godzinie 16.00 odbędą się wywiadówki w klasach piątych, szóstych i siódmej szkoły podstawowej oraz drugich klas gimnazjalnych.  O godzinie 16.30 zapraszamy rodziców klas drugich na salę gimnastyczną na Festiwal Projektów  połączony    z musicalem przygotowanym przez uczniów klasy 2gd.

Zebranie Rady Rodziców.

  W dniu 06.06.2018r. (środa) o godz. 16.00  w  budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Św. Maksymiliana 26  w sali nr 13  odbędzie się zebranie Rady Rodziców w sprawie wyboru ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019.

Obecność obowiązkowa.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

     Małgorzata Kuligowska